Excel till SIE4 – Skapa en SIE fil från Excel

Det här är min lösning för att skapa en SIE-fil från Excel. Om du istället vill konvertera en SIE-fil till ett strukturerat format i Excel så besöker du denna sida istället.

RocketSIE är ett gratis Excel VBA makro utgivet under en MIT-licens som kan användas för att skapa en SIE-fil utifrån en Excel-fil som du sedan kan importera till ditt bokföringsprogram. Verktyget kan användas på olika sätt utifrån ditt behov. Du kanske vill effektivisera bokföringen genom att skapa alla verifikationer i Excel och importera dem i en batch (dvs. en SIE-fil) till ditt bokföringsprogram istället för att skapa varje enskild verifikation direkt i bokföringsprogrammet. Verktyget hanterar verifikationer, Iigående balanser, dimensioner/objekt (t.ex. projekt, kostnadsställen etc.) och månadsbudget/periodbudget. Se bilderna nedan för några screenshots.

Vad jag har sett kostar verktyg likt detta flera tusen kronor per år. Jag har valt att skapa verktyget som ett exempelprojekt för min portfolio och således ge ut det gratis under en MIT-licens.

Screenshots

Vad är SIE?

SIE är en förkortning för Standard Import och Export och är ett standardiserat filformat framtaget för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika program oavsett vilken programvaruleverantör du har. Antingen har SIE filen formatet .se eller .si. Filer som är avsedda att importeras av redovisningsprogram ges filändelsen .si.

Filformaten utvecklas och förvaltas av Föreningen SIE-Gruppen, som är en sammanslutning av av programtillverkare och intresseorganisationer inom redovisningsområdet. Läs mer om SIE-formatet och SIE-Gruppen på deras hemsida.

Installation

Det är enkelt att börja använda verktyget.

1. Ladda ner Excel-filen “SIE TO Excel.xlsm” här

Excel till SIE

2. Öppna Excel-filen “ExcelToSIE.xlsm”

3. Acceptera Makron i Excel-filen, besök Microsoft for vidare instruktioner.

4. Klicka på knappen “CREATE SIE FILE” och ange den plats på datorn där du vill spara den skapade SIE-filen.

Excel till SIE

Support

Kontakta mig gärna på hello(at)lundgrensimon.com för support och förbättringsförslag.

In 2022, Microsoft changed the default behavior of Office applications to block macros in files from the internet. Please read my blog post on how to solve it.

Uppdateringslogg

Version 1.0 – 2022-08-25

  • First release

Licens

MIT License

Copyright (c) 2022 Simon Lundgren

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Nedladdning