Excel till SIE4 – Skapa en SIE fil från Excel

Från och med mars 2024 ägs och underhålls verktyget av FinancialTemplateStore.com, så denna sida är att beakta som reklam för dem. Du kan besöka deras butik genom att klicka på knappen till höger eller genom att klicka här.

Det här är en lösning för att skapa en SIE-fil från Excel. Om du istället vill konvertera en SIE-fil till ett strukturerat format i Excel så besöker du denna sida istället.

Jag har skapat ett Excel VBA makro som kan användas för att skapa en SIE-fil utifrån en Excel-fil som du sedan kan importera till ditt bokföringsprogram. Verktyget kan användas på olika sätt utifrån ditt behov. Du kanske vill effektivisera bokföringen genom att skapa alla verifikationer i Excel och importera dem i en batch (dvs. en SIE-fil) till ditt bokföringsprogram istället för att skapa varje enskild verifikation direkt i bokföringsprogrammet. Verktyget hanterar verifikationer, Iigående balanser, dimensioner/objekt (t.ex. projekt, kostnadsställen etc.) och månadsbudget/periodbudget. Se bilderna nedan för några screenshots.

Screenshots

Vad är SIE?

SIE är en förkortning för Standard Import och Export och är ett standardiserat filformat framtaget för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika program oavsett vilken programvaruleverantör du har. Antingen har SIE filen formatet .se eller .si. Filer som är avsedda att importeras av redovisningsprogram ges filändelsen .si.

Filformaten utvecklas och förvaltas av Föreningen SIE-Gruppen, som är en sammanslutning av av programtillverkare och intresseorganisationer inom redovisningsområdet. Läs mer om SIE-formatet och SIE-Gruppen på deras hemsida.